Кам’яна доба

Кам’яна доба або кам’яний вік – найбільш тривалий період в історії людства, що продовжувався від появи людини до IV тис. до н. е. Заселення теренів Миколаївщини людиною розпочинається у середньому палеоліті. Перше свідчення про наявність людського життя на теренах Степового Побужжя – стоянка Анетівка на річці Бакшала біля села Щуцьке Доманівського району. Ця стоянка дала назву цілій археологічній культурі – анетівській, розквіт якої приходиться на добу пізнього палеоліту.

Значний вклад у дослідження археологічних пам’яток кам’яної доби належить В. Н. Станко. У наш час наукові розвідки продовжує І.В. Піструіл.

В експозиції музею кам’яна доба представлена крем’яними знаряддями праці – різноманітними нуклеусами, відщепами, скребками тощо.