Відділ етнографії (19 – середина 20 століть)

Етнографічна експозиція музею надає уявлення про інтер’єр народного житла Півдня України 19 – середини 20 століть.

Тут представлені типові для української оселі скриня, ночви, прядка, ступа з товкачем. На стіні – мисник з посудом. Невід’ємною складовою інтер’єру виступають представлені в експозиції предмети народних ремесел та мистецтва – ткані доріжка та рядно, вироби гончарства та плетіння з лози, вишиті рушники.

В окремій вітрині представлені знаряддя хліборобської праці (дерев’яні вила, серп, ціп) органічно поєднані в композиції з снопом достиглого жита та глечиком на білому вишитому рушнику, що відтворює сцену скромного обіду женців.

Окремий комплекс складають експонати, пов’язані з народними ремеслами.

Тут представлені різноманітні вироби гончарства кінця 19 – першої половини 20 століть, а також сучасні гончарні вироби, створені відомим народним майстром Сергієм Глушком та його учнями. Поряд з готовими гончарними виробами виставлені зразок гончарної глини та необпалений глечик, які характеризують етапи праці.

В музеї виставлені також знаряддя обробки дерева, шкіри, інші знаряддя праці ремісників та їх вироби. Будівельні матеріали представлені зразками цегли, черепиці, кованих цвяхів та фрагментів художнього ковальства.